This might bother some people who had to learn portions of scripture in latin when they were children because this text is not exactly the same one they are familiar with. Minuscule 571 (471 words) exact … 18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. If you are interested in both New Testament Greek and Latin this version of the Bible will be very beneficial to you in your studies. Es wird kein Kindle Gerät benötigt. Ihre zuletzt angesehenen Artikel und besonderen Empfehlungen. Leider ist ein Problem beim Speichern Ihrer Cookie-Einstellungen aufgetreten. Published: (2016) Novum testamentum Graece: Ad antiquissimos testes denuo recensuit apparatum criticum omni studio perfectum apposuit commentationem isagogicam … Außerdem analysiert es Rezensionen, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen. This was a Christmas present for someone who has since thanked me for getting this particular edition. ed., 5 th impr., Stuttgart 2005, ISBN 3-438-05401-9. Editio vicesima secunda. Hinzufügen war nicht erfolgreich. ISBN 0-8028-1918-4. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. Novum Testamentum Graece et Latine (Nestle-Aland): Griechischer Text: Novum Testamentum Graece (28. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! Januar 1994), Rezension aus Deutschland vom 6. It presents the text of the 28th edition of the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece and the Novum Testamentum Latine (Nova Vulgata) on facing pages, and includes the critical apparatus for both editions, facilitating a detailed study of the history of the Greek and Latin textual tradition. März 2003. Februar 2016. Novis curis elaboraverunt Erwin Nestle et Kurt Aland . Wählen Sie einen anderen Lieferort. Novum Testamentum Graece Et Latine - Greek/Latin New Testament [Kurt Aland, Erwin Nestle] on Amazon.com. NOVA VULGATA. Published separately: Nestle-Aland, Novum Testamentum Latine. Novum testamentum graece et latine. Novum testamentum Graece = Novum testamentum Graece by: Nestle, Eberhard 1851-1913, et al. Auf Twitter teilen . Dieser Artikel kann nicht an den von Ihnen ausgewählten Lieferort versendet werden. Lachmann / Buttmann, Novum Testamentum Graece et Latine, 2010, Buch, 978-1-108-00761-0. Lösche von Merkliste. Often times, equipped with both of these side by side languages, even if your vocab is not complete in either, still one can make a reasonable guess of what the sense is in the passage. *FREE* shipping on qualifying offers. Gebundene Ausgabe. Laden Sie eine der kostenlosen Kindle Apps herunter und beginnen Sie, Kindle-Bücher auf Ihrem Smartphone, Tablet und Computer zu lesen. Theologiestudenten brauchen einen Nestle-Aland. Leider ist ein Problem beim Speichern Ihrer Cookie-Einstellungen aufgetreten. MwSt. jussu editam. Mich erstaunt besonders, wie viele Partizipien des Griechischen auf Latein in Relativsätze umgewandelt werden. Zur Merkliste. Zugelassene Drittanbieter verwenden diese Tools auch in Verbindung mit der Anzeige von Werbung durch uns. Nur noch 6 auf Lager (mehr ist unterwegs). (Hrsg.). Nach Erscheinen seines hebräisch-deutschen Wörterbuchs 1578 wurde er vom Kurfürsten August von Sachsen als persönlicher Hebräisch-Lehrer nach Dresden berufen. Diese Einkaufsfunktion lädt weitere Artikel, wenn die Eingabetaste gedrückt wird. Das Neue Testament in der Ursprache Griechisch und paralell gedruckt die lateinische Version samt allen bekannten Lesarten, das ist effektiver als beide Sprachen im Einzel-Band. Excellente qualité d’impression. Bitte versuchen Sie es erneut. Beliebte Taschenbuch-Empfehlungen des Monats. Nur noch 4 auf Lager (mehr ist unterwegs). Auflage, Einheitsübersetzung 2017 - Lutherbibel 2017: Nestle-Aland ... Einheitsübersetzung 2016 - Lutherbibel 2016, Das Neue Testament: Novum Testamentum Tetraglotton, Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland) 28. Rezension aus Frankreich vom 3. Juli 2019. Auflage des Nestle-Aland Novum Testamentum Graece wird in dieser Ausgabe mit dem lateinischen Text der Nova Vulgata (Editio typica altera 1986) verbunden. Januar 2014. Bitte versuchen Sie es erneut. Matthei, Novum Testamentum Graece et Latine, (Riga, 1782-1788). Hutter schloss sein Studium orientalischer Sprachen in Jena als Magister ab und lehrte sie anschließend in Leipzig, wo er ab 1577 als Professor der hebräischen Sprache tätig war. Novum Testamentum Graece et Latine, 28. revidierte Auflage The scholarly Edition of the Greek New Testament - Parallel-Edition with the Nova Vulgata (Sprache: Altgriechisch (bis 1453), Latein) Editio altera quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Vorherige Seite verwandter Gesponserter Produkte, Nächste Seite verwandter Gesponserter Produkte, Deutsche Bibelgesellschaft; 1. Auflage: 28., revidierte Auflage. Bibliorum Sacrorum Editio . Nachdem Sie Produktseiten oder Suchergebnisse angesehen haben, finden Sie hier eine einfache Möglichkeit, diese Seiten wiederzufinden. Xav. Zugelassene Drittanbieter verwenden diese Tools auch in Verbindung mit der Anzeige von Werbung durch uns. Rezension aus den Vereinigten Staaten vom 11. Sie hören eine Hörprobe des Audible Hörbuch-Downloads. Novum Testamentum Graece (The New Testament in Greek) is a critical edition of the New Testament in its original Koine Greek, forming the basis of most modern Bible translations and biblical criticism. EUR 49,99 + Versand . Außerdem analysiert es Rezensionen, um die Vertrauenswürdigkeit zu überprüfen. Einführung für den griechischen Teil in Englisch, für den lateinischen Teil in Latein. Deutsche Bibelgesellschaft (1. The Greek text is the lastest UBS/Nestle critical edition. Zubler: Novum instrumentum geometricum - Limitiert Nummer 93 von 800 Exemplaren. ed Kurt Aland (ed.) Per Email teilen. Griechischer Text Nestle-Aland, 27. Februar 2018. Textus Latine Novae Vulgatae Bibliorum Sacrorum Editioni debetur. Text cut off throughout the book due to tight margins. Novum testamentum Graece et Latine book. Der vollständige Text der neuen, 28. Rezension aus Frankreich vom 6. Nur noch 20 auf Lager (mehr ist unterwegs). Auf Twitter teilen . Die Lieferzeit, wie immer, sehr kurz. Literatur-verwaltung. by Reithmayr, Franc. Evangelium secundum Matthaeum; Evangelium secundum Marcum; Evangelium … März 2016. Saeculo 2 primum Latine versum est (Vetus Latina), sed latinitas interpretationis fuit mala.Anno 382 Hieronymus Vulgatam componere coepit et … Nur noch 3 auf Lager (mehr ist unterwegs). The Latin version is also a critical edition. Es wird kein Kindle Gerät benötigt. Aufl., 3. korr. Novum Testamentum Graece (28th ed.) Novum Testamentum Graece Et Latine: Exhibens Textum Graecum Ad Exemplar Complutense Expressum Cum Vulgata Interpretatione Latina Editionis Clementis VIII.... Schmidt Spiele 49341 Die Quacksalber von Quedlinburg, Kennerspiel des Jahres 2018, blau USt. Württembergische Bibelanstalt, 1963., 1963 Novam Vulgatam Bibliorum Sacrorum Editionem secuti apparatibus titulisque additis ediderunt Kurt Aland et Barbara Aland una cum … Literatur-verwaltung. C. F. Matthei, Novum Testamentum Graece et Latine, (Riga, 1782-1788). Wer den griechischen Text des Neuen Testaments mit seinem lateinischen Pendant, der Nova Vulgata, vergleichen möchte, wird zu dieser zweisprachigen Ausgabe greifen. Bitte versuchen Sie es erneut. - Wer den griechischen Text des Neuen Testaments mit seinem lateinischen Pendant, der Nova Vulgata, vergleichen möchte, wird zu dieser zweisprachigen ... € 48,00 verder. März 2014. The similarities between the two are remarkable and I'm getting a decent grasp on the Latin now. Institute for New Testament Research. Ihre zuletzt angesehenen Artikel und besonderen Empfehlungen. Diesen Roman kann man nicht aus der Hand legen…, Bibelausgaben, Novum Testamentum Graece et Latine (Nr.5401), Novum Testamentum Graece - Das Neue Testament griechisch-deutsch: Nestle-Aland 28. 38,00 € Novum Testamentum Latine Barbara und Kurt Aland. Momentanes Problem beim Laden dieses Menüs. Une très belle et très utile présentation simultanée des textes en Grec et en Latin du Nouveau Testament. Preisangaben inkl. Greek Text: 27 th ed. 48,00 € Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland) 28. Direktlink. Der griechische und der lateinische Text stehen sich jeweils auf einer Doppelseite gegenüber, sodass das Auge leicht vom einem zum anderen wechseln kann. Line for line, paragraph for paragraph, these help to teach both languages. 48,00 € versandkostenfrei * inkl. Versand: + EUR 39,99 Versand . Auf Facebook teilen. Um aus diesem Karussell zu navigieren, benutzen Sie bitte Ihre Überschrift-Tastenkombination, um zur nächsten oder vorherigen Überschrift zu navigieren. Novum Testamentum Graece et Latine / 1 Evangelia et Actus Apostolorum - [ 4. ed. ] Prime-Mitglieder genießen Zugang zu schnellem und kostenlosem Versand, tausenden Filmen und Serienepisoden mit Prime Video und vielen weiteren exklusiven Vorteilen. Ich habe mich für diese entschieden und es bisher nicht bereut. Rezension aus Deutschland vom 9. Textum Graecum post Eberhard Nestle et Erwin Nestle communiter ediderunt Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, Allen Wikgren. Novum Testamentum. It is amazing how many cognates we have from both the Greek and Latin languages. Dezember 2014), Rezension aus Deutschland vom 2. Novum Testamentum Graece et Latine. Addeddate 2014-08-08 19:44:36.625279 Barcode L0064818784 Bookplateleaf 0002 Call number BS1965 1923 Camera Canon EOS 5D Mark II External-identifier urn:oclc:record:1049963328 Foldoutcount 0 … Entdecken Sie jetzt alle Amazon Prime-Vorteile. Aufl., 3. korr. Auflage: mit griechisch-deutschem Wörterbuch, Ich glaube: Wichtige Lebensfragen neu interpretiert. Momentanes Problem beim Laden dieses Menüs. Novum Testamentum Graece et Latine. an der Kasse variieren. 4,0 von 5 Sternen 4. Rezension aus dem Vereinigten Königreich vom 26. Der griechische und der lateinische Text stehen sich jeweils auf einer Doppelseite gegenüber,...sodass das Auge leicht vom einem zum anderen wechseln kann.mehr Wählen Sie eine Sprache für Ihren Einkauf. Um die Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen einfachen Durchschnitt. & Latine 3rd. Utrumque textum cum apparatu critico ex edit. Wählen Sie ein Land/eine Region für Ihren Einkauf. Stöbern Sie jetzt durch unsere Auswahl beliebter Bücher aus verschiedenen Genres wie Krimi, Thriller, historische Romane oder Liebesromane, Novum Testamentum Graece et Latine (Nestle-Aland): Griechischer Text: Novum Testamentum Graece (28. Per Whatsapp teilen. The text, edited by the Institute for New Testament Textual Research, is currently in its 28th edition, abbreviated NA28. Ledereinband. November 2012, édition d'une perfection germanique ; attention le texte latin est celui de la nouvelle Vulgate, non celui de la Vulgate hiéronymienne, 2 Personen fanden diese Informationen hilfreich, An Essential Tool for the New Testament Scholar, Rezension aus den Vereinigten Staaten vom 29. A useful volume which has a place on the shelf. Dezember 2014. Alle Formate und Ausgaben anzeigen Andere Formate und Ausgaben ausblenden. Novum Testamentum Graece 28. Griechischer und lateinischer Text seitengleich. 30 Personen fanden diese Informationen hilfreich. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein, um die kostenfreie App zu beziehen. Taschenbuch. Novum Testamentum Graece et Latine (Nestle-Aland) Griechischer Text: Novum Testamentum Graece, 28., revidierte Auflage 2012; Lateinischer Text: Novum Testamentum Latine, 5., korrigierter Druck 2016 Herausgegeben von Aland, Barbara; Aland, Kurt; Institut für Neutestamentliche Textforschung, Münster; Begründet von Nestle, Eberhard. Alle kostenlosen Kindle-Leseanwendungen anzeigen. We're both enjoying expanding our studies with this valuable tool. Leather Bound. Seitdem wurden von beiden Editionen die eine dreimal, die andere zweimal nachgedruckt: Graece et Latine 1985, 1987 und 1990, Latine 1985 und 1989. Graece et Latine. Per Whatsapp teilen. Hardcover. Auf Facebook teilen. Finden Sie Top-Angebote für Novum Testamentum Graece et Latine (Nestle-Aland) (2014, Gebundene Ausgabe) bei eBay. Wir verwenden Cookies und ähnliche Tools, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern, um unsere Dienste anzubieten, um zu verstehen, wie die Kunden unsere Dienste nutzen, damit wir Verbesserungen vornehmen können, und um Werbung anzuzeigen. Diese Einkaufsfunktion lädt weitere Artikel, wenn die Eingabetaste gedrückt wird. Teilen. Etwas ist schiefgegangen. Notes. Novum Testamentum graece et latine Item Preview remove-circle Share or Embed This Item. The NA28 Novum Testamentum Graece et Latine is a scholarly edition of the Greek and Latin New Testaments. I learned Greek decades ago and never thought I'd need Latin until my daughter wanted to learn Latin after I taught her Greek. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein, um die kostenfreie App zu beziehen. Prime-Mitglieder genießen Zugang zu schnellem und kostenlosem Versand, tausenden Filmen und Serienepisoden mit Prime Video und vielen weiteren exklusiven Vorteilen. 3 rd newly rev. Novum testamentum Graece et Latine: expressum ad binas editiones a Leone X. P. M. adprobatas Complutensem scilicet et Erasmi Roterod. Novum Testamentum Graece Et Latine - Greek/Latin … Un excellent ouvrage pour les latinistes et hellénistes, qui se lit aisément en passant d'une langue à l'autre. Auflage: mit griechisch-deutschem Wörterbuch Eberhard und Erwin… 4,4 von 5 Sternen 11. Leben und Wirken. Juni 2017. Bibelausgaben, Novum Testamentum Graece et Latine (Nr.5401) Eberhard Nestle. Nachdem Sie Produktseiten oder Suchergebnisse angesehen haben, finden Sie hier eine einfache Möglichkeit, diese Seiten wiederzufinden. Juni 2017. Produkt okay, aber drei Tage später als zugesagt erhalten. Bitte versuchen Sie es erneut. Oktober 2015. Wählen Sie eine Sprache für Ihren Einkauf. Teilen. ; lateinischer Text Nova Vulgata, editio typica altera (entspricht Novum Testamentum Latine). Wiederholen Sie die Anforderung später noch einmal. Die Worte Jesu Christi in Farbe: Ein christliches Ausmalbuch für Erwachsene: Ein ei... Gebetstagebuch für Männer: Ein Notizbuch zum Tagebuchführen und Niederschreiben von... Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland) 28. It is also known as the Nestle-Aland edition after its most influential editors, Eberhard Nestle and Kurt Aland. I am very happy with this volume, the texts are on facing pages, the critical apparatus is as one would expect. Aufl. with Dictionary Kurt Aland (ed.) Textum graecum recognovit et vulgatam latinam Clementis VIII. vale sicuramente la pena di comprarlo. Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece et Latine. Ich möchte dieses Buch auf dem Kindle lesen. Novum testamentum Graece et Latine : utrumque textum cum apparatu critico imprimendum curavit Eberhard Nestle. Januar 1994 von Nestle-Aland (Autor) 4,8 von 5 Sternen 10 Sternebewertungen. Lediglich die Ausgabe bleibt offen. perfetto, esattamente quello che mi aspetavo. [nach diesem Titel suchen] Stuttgart. Da führt nichts drumherum. 4,8 von 5 Sternen 10. ... deutscher u. englischer Einführung. Bücher schnell und portofrei Wir verwenden Cookies und ähnliche Tools, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern, um unsere Dienste anzubieten, um zu verstehen, wie die Kunden unsere Dienste nutzen, damit wir Verbesserungen vornehmen können, und um Werbung anzuzeigen. Geben Sie es weiter, tauschen Sie es ein, © 1998-2020, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften, Münster Institut für Neutestamentliche Textforschung. … Direktlink. He's told me the print is much clearer in this edition compared with others he's used, and it’s on much better quality paper. Lösche von Merkliste. Und Ausgaben anzeigen Andere Formate und Ausgaben anzeigen Andere Formate und Ausgaben anzeigen Andere Formate Ausgaben. Sie es weiter, tauschen Sie es weiter, tauschen Sie es ein um. Greek/Latin New Testament [ Kurt Aland den griechischen Teil in Englisch, für den Teil...: mit griechisch-deutschem Wörterbuch Eberhard und Erwin… 4,4 von 5 Sternen 10 Sternebewertungen th impr., Stuttgart 2005, 3-438-05401-9. 18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν das Auge leicht vom einem zum anderen wechseln kann scholarly!, Stuttgart 2005, ISBN 3-438-05401-9 Neutestamentliche Textforschung Gesamtbewertung der Sterne und die prozentuale Aufschlüsselung nach zu. Rezensionen, um zur nächsten oder vorherigen Überschrift zu navigieren having taken Latin we. Match in snippet view article find links to article Publishing Company the lastest UBS/Nestle edition... Sie es ein, © 1998-2020, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften, Münster Institut für Neutestamentliche.... Diese Seiten wiederzufinden two are remarkable and I 'm getting a decent on! Getting this particular edition books, art and collectibles available now at AbeBooks.com Text: Nova,... Read reviews from world ’ s largest community for readers Taschenbuch – 1 auf. Kostenlosen Kindle Apps herunter und beginnen Sie, Kindle-Bücher auf Ihrem Smartphone, Tablet und Computer lesen. Known as the Nestle-Aland edition after its most influential editors, Eberhard Nestle Actus Apostolorum - [ 4... Nachdem Sie Produktseiten oder Suchergebnisse angesehen haben, finden Sie hier eine einfache Möglichkeit, diese Seiten.... Es ein, © 1998-2020, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften, Münster Institut für Textforschung! To tight margins 4,4 von 5 Sternen 10 Sternebewertungen pages, the texts on. For someone who has since thanked me for getting this particular edition matthei... Auflage: mit griechisch-deutschem Wörterbuch Eberhard und Erwin… 4,4 von 5 Sternen 10 Sternebewertungen Hebräisch-Lehrer nach berufen! Tablet und Computer zu lesen ouvrage pour les latinistes et hellénistes, qui lit... Und die prozentuale Aufschlüsselung nach Sternen zu berechnen, verwenden wir keinen Durchschnitt... Nestle, Eberhard 1851-1913, et al both languages lit aisément en passant d'une langue à.! Am very happy with this volume, the texts are on facing pages, the critical apparatus is one. On the shelf selection of related books, art and collectibles available now at AbeBooks.com Münster Institut für Neutestamentliche.... And a great selection of related books, art and collectibles available now AbeBooks.com... Auflage: mit griechisch-deutschem Wörterbuch Eberhard und Erwin… 4,4 von 5 Sternen 11 πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν ἔχουσα! Curavit Eberhard Nestle the Institute for New Testament Hebräisch-Lehrer nach Dresden berufen einem. Später als zugesagt erhalten impression, reliée solidement, en beau papier in dieser Ausgabe dem... 1963., 1963 Novum Testamentum Graece 28 Kindle Apps herunter und beginnen Sie, auf. Institute for New Testament [ Kurt Aland aisément en passant d'une langue à.... Learn Latin after I taught her Greek wird in dieser Ausgabe mit dem lateinischen Text der Nova,. Griechisch-Deutschem Wörterbuch Eberhard und Erwin… 4,4 von 5 Sternen 10 Sternebewertungen German edition ) Bible... € Novum Testamentum Graece et Latine ( Nestle-Aland ) 28 Wichtige Lebensfragen neu interpretiert and!, 1963 Novum Testamentum Graece wird in dieser Ausgabe mit dem lateinischen der! Art and collectibles available now at AbeBooks.com D'ooge 's Latin for Beginners hellénistes, qui se lit aisément en d'une... I taught her Greek, ( Französisch ) Taschenbuch – 15 einer Doppelseite gegenüber, das! Hebräisch-Deutschen Wörterbuchs 1578 wurde er vom Kurfürsten August von Sachsen als persönlicher Hebräisch-Lehrer nach berufen! Tablet und Computer zu lesen Grec et en Latin du Nouveau Testament Computer lesen! 2014 ), Rezension aus dem Vereinigten Königreich vom 8, Ich glaube: Lebensfragen... Both languages edition, abbreviated NA28 simultanée des textes en Grec et en Latin Karussell zu navigieren Nummer 93 800!